Tworzymy

Zaawansowane rozwiązania technologiczne umożliwiające
automatyczną jazdę środków transportu publicznego.

Dowiedz się więcej

Rozwijamy

Algorytmy wspomagające i automatyzujące pracę kierowcy oraz zarządzanie flotą pojazdów.

Dążymy do opracowania bezpiecznego i niezawodnego systemu pozwalającego na jazdę na poziomie 3 i 4 autonomii. 

Autonomous

Nasz zespół składa się z pasjonatów automatyki i wizji komputerowej.
Wierzymy, że posiadane przez nas doświadczenie pozwoli na zrealizowanie naszego celu: wprowadzenia na rynek bezpiecznego systemu autonomii, na którym można polegać.

Solutions presentation

Rozwiązania

Uważamy, że dynamicznie rozwijające się technologie pozwalające na jazdę autonomiczną doprowadzą do znaczących zmian w obecnym systemie transportowym, a my chcemy być częścią tego procesu.

Systems

Projektowane przez nas systemy pozwolą na zautomatyzowanie powtarzalnych zadań kierowcy, a system jazdy autonomicznej zapewni efektywniejsze wykorzystanie floty pojazdów z jednoczesnym zwiększeniem ich bezpieczeństwa. Nasze innowacyjne rozwiązanie umożliwi bardziej precyzyjne realizowanie zadań transportowych 

i ograniczenie kosztów wypadków komunikacyjnych i kolizji powstałych w wyniku błędu ludzkiego. W zakresie naszych zainteresowań i prac leży optymalny dobór sensorów, algorytmów fuzji danych i SLAM, sieci neuronowych do klasyfikacji i śledzenia obiektów oraz predykcyjnych algorytmów sterowania nadrzędnego. 

Rekrutujemy

Szukasz nowych wyzwań, cenisz luźną atmosferę startupu a zagadnienia związane z automatyzacją urządzeń i pojazdów nie są Ci obce?

Zobacz nasze aktualne oferty pracy.

Join us

Dołącz do nas jako

Senior Software Engineer

Miejsce pracy: Gliwice

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

rozwój nowego systemu zarządzania flotą pojazdów i pisanie efektywnych algorytmów rozwiązujących problemy transportowe.

Czego oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego informatycznego lub pokrewnego z informatycznym lub dużego doświadczenia w komercyjnym pisaniu oprogramowania
 • doświadczenia w programowaniu w C/C++/C#/Python - min. 2-3 lata
 • wysokich kompetencji komunikacyjnych oraz chęci pracy w zespole
 • umiejętności debugowania i profilowania kodu tak, aby wycisnąć z niego jak najwięcej bez memory leaks
 • umiejętności dostosowania struktur danych do rozwiązywanego problemu i myślenia wzorcami projektowymi
 • dbania o wysokiej jakości kod - nie tylko testowania, ale również wzięcia udziału w ulepszaniu procesu CI/CD
 • znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Czym zakodzisz sobie plusa:

 • doświadczeniem w optymalizacji swojego kodu pod kątem zużycia zasobów i skrócenia czasu działania
 • wiedzą czym jest złożoność obliczeniowa
 • znajomością sieci neuronowych i algorytmów wizji komputerowej
 • doświadczeniem w projektowaniu i budowaniu usług w chmurze

Co oferujemy:

 • pracę w start-upie z doświadczonym zespołem 
 • zatrudnienie na UoP
 • realny wpływ na rozwój naszej firmy
 • pracę nad własnym, innowacyjnym produktem
 • elastyczne godziny pracy i częściową pracę zdalną
 • opiekę medyczną i dofinansowanie do karty Multisport
 • siłownię na terenie firmy
 • dofinansowanie do posiłków, jeden obiad w tygodniu za free
 • grupowe ubezpieczenie na życie

Wróć do listy ofert

Dołącz do nas jako

Embedded QA Engineer

Miejsce pracy: Gliwice

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

zapewnienie jakości wytwarzania oprogramowania w projekcie, w którym powstaje autonomiczny shutte bus.

Czego oczekujemy:

 • projektowania i wdrożenia mechanizmu testowania
 • doświadczenia w testowaniu systemów embedded (hardware-in-the-loop, software-in-the-loop)
 • umiejętności automatyzacji testów
 • doświadczenia w korzystaniu z narzędzi kontroli wersji i continuous integration

Czym zakodzisz sobie plusa:

 • doświadczeniem w branży automotive
 • znajomością metodologii Automotive SPICE

Co oferujemy:

 • pracę w start-upie z doświadczonym zespołem 
 • zatrudnienie na UoP
 • realny wpływ na rozwój naszej firmy
 • pracę nad własnym, innowacyjnym produktem
 • elastyczne godziny pracy i częściową pracę zdalną
 • opiekę medyczną i dofinansowanie do karty Multisport
 • siłownię na terenie firmy
 • dofinansowanie do posiłków, jeden obiad w tygodniu za free
 • grupowe ubezpieczenie na życie

Wróć do listy ofert

Dołącz do nas jako

Software Engineer, Algorithms Implementation (C++/Python)

Miejsce pracy: Gliwice

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

rozwój nowego systemu zarządzania flotą pojazdów oraz implementację i optymalizację algorytmów rozwiązujących problemy transportowe.

Czego oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego informatycznego/ pokrewnego z informatycznym lub dużego doświadczenia w komercyjnym pisaniu oprogramowania
 • bardzo dobrej znajomości C++/Python
 • znajomości zagadnień z zakresu algorytmów i struktur danych, umiejętności dostosowania struktur danych do rozwiązywanego problemu oraz myślenia wzorcami projektowymi
 • kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów
 • umiejętności profilowania i optymalizacji kodu
 • dbania o wysokiej jakości kod oraz pokrycie testami
 • wysokich kompetencji komunikacyjnych oraz chęci pracy w zespole
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie

Czym zakodzisz sobie plusa:

 • doświadczeniem w optymalizacji swojego kodu pod kątem zużycia zasobów i skrócenia czasu działania
 • wiedzą czym jest złożoność obliczeniowa
 • znajomością systemów budowania MSBuild oraz CMake

Co oferujemy:

 • pracę w start-upie z doświadczonym zespołem 
 • zatrudnienie na UoP
 • realny wpływ na rozwój naszej firmy
 • pracę nad własnym, innowacyjnym produktem
 • elastyczne godziny pracy i częściową pracę zdalną
 • opiekę medyczną i dofinansowanie do karty Multisport
 • siłownię na terenie firmy
 • dofinansowanie do posiłków, jeden obiad w tygodniu za free
 • grupowe ubezpieczenie na życie

Wróć do listy ofert

Dołącz do nas jako

ML Engineer

Miejsce pracy: Gliwice

Czego oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości języków programowania C++ i Python
 • doświadczenia w korzystaniu z narzędzi kontroli wersji, continuous integration i continuous deployment
 • doświadczenia z zakresu integracji oprogramowania
 • znajomości frameworków do tworzenia sieci neuronowych np. Caffe, PyTorch, TensorFlow, Keras
 • znajomości narzędzi wirtualizacji w szczególności Docker i Hyper-V
 • znajomości dobrych praktyk np. SOLID, DRY, TDD

Czym zakodzisz sobie plusa:

 • znajomością zagadnień z zakresu wizji komputerowej i statystyki

Co oferujemy:

 • pracę w start-upie z doświadczonym zespołem 
 • zatrudnienie na UoP
 • realny wpływ na rozwój naszej firmy
 • pracę nad własnym, innowacyjnym produktem
 • elastyczne godziny pracy i częściową pracę zdalną
 • opiekę medyczną i dofinansowanie do karty Multisport
 • siłownię na terenie firmy
 • dofinansowanie do posiłków, jeden obiad w tygodniu za free
 • grupowe ubezpieczenie na życie

Wróć do listy ofert

Dołącz do nas jako

Automation Engineer

Miejsce pracy: Gliwice

Czego oczekujemy:

 • znajomości języków C/C++/Python
 • znajomości systemu Linux
 • doświadczenia w konstrukcji lub prototypowaniu robotów mobilnych UGV/UAV
 • znajomości ROS
 • doświadczenia związanego z obsługą sensorów
 • doświadczenia w inżynierii elektronicznej
 • umiejętności posługiwania się urządzeniami kontrolno-pomiarowymi

Czym zakodzisz sobie plusa:

 • doświadczeniem lub znajomością zagadnień Computer Vision oraz biblioteki OpenCV
 • znajomością protokołów/magistral komunikacyjnych CAN, LIN, TCP/IP, I2C, SPI
 • znajomością zagadnień związanych z układami sterowania (regulator PID, regulator predykcyjny)
 • znajomością zagadnień związanych z fuzją danych sensorycznych
 • wiedzą w zakresie badania dynamiki układów

Co oferujemy:

 • pracę w start-upie z doświadczonym zespołem 
 • zatrudnienie na UoP
 • realny wpływ na rozwój naszej firmy
 • pracę nad własnym, innowacyjnym produktem
 • elastyczne godziny pracy i częściową pracę zdalną
 • opiekę medyczną i dofinansowanie do karty Multisport
 • siłownię na terenie firmy
 • dofinansowanie do posiłków, jeden obiad w tygodniu za free
 • grupowe ubezpieczenie na życie

Wróć do listy ofert

Dołącz do nas jako

Embedded Software Engineer

Miejsce pracy: Gliwice

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

Rozwijanie oprogramowania dla urządzeń w autonomicznym shuttle busie: komputera pokładowego, systemów komunikacji między układami, oprogramowania wbudowanego dla własnych modułów (np. GPS).

Czego oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości języków C/C++
 • dobrej znajomości systemów Linux, w tym na platformy embedded
 • znajomości systemów czasu rzeczywistego
 • doświadczenia w korzystaniu z narzędzi kontroli wersji i systemów continuous integration
 • doświadczenia w integracji systemów embedded

Czym zakodzisz sobie plusa:

 • znajomością języka Python lub innych języków skryptowych
 • znajomością systemów automotive
 • znajomością platform robotycznych
 • doświadczeniem w używaniu ROS
 • znajomością tematów IoT oraz systemów rozproszonych i zdecentralizowanych
 • wiedzą w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • znajomością protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w branży automotive

Co oferujemy:

 • pracę w start-upie z doświadczonym zespołem 
 • zatrudnienie na UoP
 • realny wpływ na rozwój naszej firmy
 • pracę nad własnym, innowacyjnym produktem
 • elastyczne godziny pracy i częściową pracę zdalną
 • opiekę medyczną i dofinansowanie do karty Multisport
 • siłownię na terenie firmy
 • dofinansowanie do posiłków, jeden obiad w tygodniu za free
 • grupowe ubezpieczenie na życie
Wróć do listy ofert

Dołącz do nas jako

Administrator sieci/DevOps

Miejsce pracy: Gliwice

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

utrzymywanie, konfigurację i zabezpieczanie infrastruktury sieciowej i serwerów z usługami oraz zapewnienie wydajnej komunikacji między nimi. Dodatkowo będziesz odpowiadał za infrastrukturę dla usług związanych z autonomicznymi pojazdami, czyli projektowanie i wdrażanie niezawodnej infrastruktury służącej do komunikacji między pojazdem a naszymi serwerami oraz konfiguracji komputerów pokładowych na pojeździe (mile widziana znajomość QNX).

Czego oczekujemy:

 • znajomości systemów operacyjnych Linux
 • znajomości zagadnień wirtualizacji (Hypervisor, Docker)
 • znajomości technologii sieciowych
 • znajomości narzędzi do automatyzacji infrastruktury (np. Ansible)
 • znajomości języków skryptowych Python/Bash
 • doświadczenia w zakresie monitorowania systemów/aplikacji

Co oferujemy:

 • pracę w start-upie z doświadczonym zespołem 
 • zatrudnienie na UoP
 • realny wpływ na rozwój naszej firmy
 • pracę nad własnym, innowacyjnym produktem
 • elastyczne godziny pracy i częściową pracę zdalną
 • opiekę medyczną i dofinansowanie do karty Multisport
 • siłownię na terenie firmy
 • dofinansowanie do posiłków, jeden obiad w tygodniu za free
 • grupowe ubezpieczenie na życie

Wróć do listy ofert

Dołącz do nas jako

Electronics Engineer

Miejsce pracy: Gliwice

Czego oczekujemy:

 • znajomości języków C/C++/Python
 • znajomości magistral/sieci samochodowych CAN i LIN
 • znajomości zagadnień związanych z samochodowymi instalacjami elektrycznymi
 • doświadczenia w integracji zewnętrznych systemów z instalacjami samochodowymi
 • doświadczenia w inżynierii elektronicznej
 • umiejętności posługiwania się urządzeniami kontrolno-pomiarowymi

Czym zakodzisz sobie plusa:

 • znajomością magistral/sieci samochodowych FlexRay/MOST/CanOpen/J1939/RS232/Ethernet/USB)
 • doświadczeniem z systemami Drive-by-wire
 • znajomością zagadnień związanych z konstrukcją samochodów elektrycznych
 • znajomością standardów automotive np. Autosar
 • doświadczeniem w integracji z czujnikami samochodowymi (odometria, radar, kamery itp.)
 • znajomością magistral komunikacyjnych SPI, I2C, RS485
 • doświadczeniem w projektowaniu lub prototypowaniu układów elektronicznych

Co oferujemy:

 • pracę w start-upie z doświadczonym zespołem 
 • zatrudnienie na UoP
 • realny wpływ na rozwój naszej firmy
 • pracę nad własnym, innowacyjnym produktem
 • elastyczne godziny pracy i częściową pracę zdalną
 • opiekę medyczną i dofinansowanie do karty Multisport
 • siłownię na terenie firmy
 • dofinansowanie do posiłków, jeden obiad w tygodniu za free
 • grupowe ubezpieczenie na życie

Wróć do listy ofert

Kontakt

Chcesz do nas dołączyć, ale nie znalazłeś nic dla siebie? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się co możemy Ci zaoferować.

Marcin

Z chęcią nawiązujemy również relacje biznesowe dotyczące zagadnień z zakresu Smart Mobility.

Formularz został przesłany

Dziękujemy!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autonomous Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000735553, NIP: 631-267-99-96, REGON: 380460939.

Rozwiń tekst

Projekty Unijne

Projekt "Innowacyjny system wsparcia kierowcy autobusu miejskiego umożliwiający autonomiczne wykonywanie wybranych manewrów w obrębie zajezdni w oparciu o nowe algorytmy wykorzystujące głębokie sieci neuronowe do analizy danych z sensorów"

Unia Europejska

Termin realizacji projektu: 2019-01-16 do 2021-09-30

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 166 185,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 264 388,68 zł

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali świata systemu AutoBUS realizującego autonomiczne sterowanie miejskim autobusem elektrycznym na poziomie 3 SAE w obrębie zamkniętego obszaru w zajezdni autobusowej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.