Projekty unijne

Rozwijając naszą działalność korzystamy ze wsparcia finansowego zarówno zewnętrznych inwestorów jak i programów unijnych. Dzięki pozyskiwanym funduszom jesteśmy w stanie prowadzić nasze badania R&D, testować wytworzone przez nas rozwiązania oraz walidować ich wartość na rynku.


Realizujemy projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

System do tworzenia mapy głębi otoczenia pojazdu poprzez analizę obrazów z zespołu kamer heterogenicznych za pomocą głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych

Celem projektu jest opracowanie systemu przeznaczonego do generowania mapy głębi otoczenia pojazdu umożliwiającego zmniejszenie średniego błędu wyznaczania głębi mapy otoczenia pojazdu oraz półautomatyczną adaptację systemu do zmiany komponentów sprzętowych i samoadaptację do zmiany położenia/orientacji kamer.

  • Okres realizacji: 01.12.2020 – 30.06.2023
  • Wartość projektu: 5 600,267,15 zł
  • Wkład funduszy: 3 127 898,79 zł

Realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Innowacyjny system wsparcia kierowcy autobusu miejskiego umożliwiający autonomiczne wykonanie wybranych manewrów w obrębie zajezdni w oparciu
o nowe algorytmy wykorzystujące głębokie sieci neuronowe do analizy danych z sensorów

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali świata systemu AutoBUS realizującego autonomiczne sterowanie miejskim autobusem elektrycznym na poziomie 3 SAE w obrębie zamkniętego obszaru zajezdni autobusowej.

  • Okres realizacji: 16.01.2019 – 30.09.2021
  • Wartość projektu: 3 778 777,09 zł
  • Wkład funduszy: 2 264 388,68 zł