Tworzymy

Zaawansowane rozwiązania technologiczne dotyczące
Optymalizacji usług mobilnych w transporcie osób.

Dowiedz się więcej

Rozwijamy

Algorytmy wspomagające i automatyzujące pracę kierowcy oraz zarządzanie flotą pojazdów.

W ramach projektu opracowane zostaną nowe algorytmy do rozwiązywania zaproponowanego wariantu problemu transportowego, który będzie odzwierciedlał rzeczywiste ograniczenia transportowe.

Autonomous

Inteligentnie łączymy kierowców z pasażerami zapewniając wysoką efektywność wykonywanych przejazdów.

Solutions presentation

Rozwiązania

Wierzymy, że dynamicznie kształtujący się rynek usług MaaS doprowadzi do znaczących zmian w obecnym systemie transportowym, a my chcemy być częścią tego procesu.

Systems

System Smart Drive składa się z platformy kojarzącej kierowców z klientami, ale również narzędzi wspomagających i automatyzujących pracę dyspozytora i zarządzanie flotą pojazdów. Innowacyjne rozwiązanie pozwoli na bardziej precyzyjne realizowanie zagadnień transportowych oraz zwiększenie użyteczności podróżujących pasażerów.

Prace skupią się wokół nowych algorytmów hybrydowych, łączących w sobie algorytmy aproksymacyjne stosowane do eksploracji przestrzeni możliwych rozwiązań z algorytmami dokładnymi, stosowanymi do eksploatacji tych regionów przestrzeni rozwiązań, w których prawdopodobieństwo uzyskania rozwiązań wysokiej jakości jest największe.

Rekrutujemy

Szukasz nowych wyzwań, cenisz luźną atmosferę startupu a zagadnienia motoryzacyjne nie są Ci obce?

Zobacz nasze aktualne oferty.

Join us

Opis stanowiska

Software Engineer

Będąc na tym stanowisku będziesz osobą odpowiedzialną za rozwój m.in. nowego systemu zarządzania flotą pojazdów.

Czego oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne z informatycznym
 • doświadczenie w programowaniu w C/C++/C#
 • umiejętności debugowania i rozwiązywania problemów optymalizacyjnych
 • znajomość systemów kontroli wersji (GIT)
 • znajomości dobrych praktyk tworzenia oprogramowania, podstawowych wzorców projektowych
 • nawyk pisania testów jednostkowych - ale jak go nie masz, to nasz proces code review pomoże Ci go nabyć :)
 • znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Co da Ci plusa:

 • doświadczenie w optymalizacji swojego kodu pod kątem zużycia zasobów i skrócenia czasu działania
 • wiesz czym jest złożoność obliczeniowa, a matematyka nie była tylko przykrym obowiązkiem na egzaminach
 • znajomość sieci neuronowych, algorytmów wizji komputerowej
 • nie jest Ci obce korzystanie z rozwiązań chmurowych

Co oferujemy:

 • klimat startupu - skupiamy się głównie na rozwiązywaniu problemów w kodzie, a nie na pisaniu raportów do przełożonych
 • wynagrodzenie na UoP
 • wpływ na rozwój firmy i funkcjonalność produktów
 • potencjalną możliwość przejścia do zespołu projektującego autonomię dla pojazdów
 • piątkowe obiady w teamie za free
 • elastyczne godziny pracy i częściową pracę zdalną
Wróć do listy ofert

Opis stanowiska

Senior Software Engineer

Będąc na tym stanowisku będziesz osobą odpowiedzialną za rozwój m.in. nowego systemu zarządzania flotą pojazdów i pisaniu efektywnych algorytmów rozwiązujących problemy transportowe.

Czego oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne z informatycznym, lub duże doświadczenie w komercyjnym pisaniu oprogramowania
 • doświadczenie w programowaniu w C/C++/C#/Python - min. 2-3 lata
 • wysokich kompetencji komunikacyjnych oraz chęci pracy w zespole
 • umiejętności debugowania i profilowania kodu tak, aby wcisnąć z niego jak najwięcej bez memory leaks
 • umiejętność dostosowania struktur danych do rozwiązywanego problemu, myślenie wzorcami projektowymi
 • dbanie o wysokiej jakości kod - nie tylko testowanie, ale również wzięcie udziału w ulepszaniu procesu CI/CD
 • znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Co da Ci plusa:

 • doświadczenie w optymalizacji swojego kodu pod kątem zużycia zasobów i skrócenia czasu działania
 • wiesz czym jest złożoność obliczeniowa, a matematyka nie była tylko przykrym obowiązkiem na egzaminach
 • znajomość sieci neuronowych, algorytmów wizji komputerowej
 • doświadczenie w projektowaniu i budowaniu usług w chmurze

Co oferujemy:

 • klimat startupu - skupiamy się głównie na rozwiązywaniu problemów w kodzie, a nie na pisaniu raportów do przełożonych
 • wynagrodzenie na UoP
 • potencjalną możliwość przejścia do zespołu projektującego autonomię dla pojazdów
 • wpływ na rozwój firmy i funkcjonalność produktów
 • piątkowe obiady w teamie za free
 • elastyczne godziny pracy i częściową pracę zdalną
Wróć do listy ofert

Opis stanowiska

Quality Assurance Engineer

Będąc na tym stanowisku będziesz osobą odpowiedzialną za wsparcie naszych programistów w procesie zapewniania jakości dla softu, który piszemy. Będziesz dbać o jakość projektu na całym froncie - zarówno od strony funkcjonalnej, jak i niefunkcjonalnej oraz uczestniczyć w projektowaniu wymagań od samego początku, aby zapewniać jakość cały czas od samego początku tworzenia wymagań.

Czego oczekujemy:

 • doświadczenia w testowaniu oprogramowania i zapewnianiu jakości
 • doświadczenia w automatyzacji testów
 • umiejętności programistycznych w dowolnym języku programowania
 • umiejętności projektowania testów oraz infrastruktury testowej
 • umiejętności pracy z bazami relacyjnymi
 • znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Co da Ci plusa:

 • znajomości takich podejść jak: BDD, ATDD, Specification by Example
 • doświadczenia w zapewnianiu ciągłej integracji: tworzeniu środowisk testowych, integracji z maszynami budującymi, testach automatycznych w środowiskach rozproszonych
 • doświadczenie w testowaniu wydajności oprogramowania

Co oferujemy:

 • klimat startupu - skupiamy się głównie na rozwiązywaniu problemów w kodzie, a nie na pisaniu raportów do przełożonych
 • developerów, którzy doceniają dobrego QA i dbają o jakość oprogramowania oraz Product Ownera, dla którego będziesz partnerem w zapewnianiu wysokiej jakości, a nie klikaczem
 • wynagrodzenie na UoP
 • piątkowe obiady w teamie za free
 • elastyczne godziny pracy i częściową pracę zdalną
Wróć do listy ofert

Opis stanowiska

Automation Engineer

Będąc na tym stanowisku będziesz osobą odpowiedzialną za oprogramowanie warstwy komunikacji i sterowania pojazdem autonomicznym.

Czego oczekujemy:

 • wykształcenie informatyczne, elektroniczne lub pokrewne
 • znajomość teorii sygnałów / teorii sterowania / automatyki
 • doświadczenie w programowaniu w C/C++
 • doświadczenie w implementacji komunikacji z użyciem protokołów szeregowych i/lub równoległych
 • doświadczenie w robotyce i/lub sterowaniu pojazdami
 • znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Co da Ci plusa:

 • znajomość magistrali i protokołów w automotive (CAN / Lin / FlexRay / MOST)
 • znajomość obsługi komunikacji z urządzeniami typu radar, lidar
 • znajomość oprogramowania Matlab, Simulink
 • znajomość algorytmów przetwarzania sygnałów cyfrowych
 • znajomość architektury AUTOSAR, wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego ASIL,
 • znajomość systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, Linux, wymagań normy ISO 26262 oraz systemów zgodnych z OSEK

Co oferujemy:

 • klimat startupu - skupiamy się głównie na rozwiązywaniu problemów w kodzie, a nie na pisaniu raportów do przełożonych
 • wynagrodzenie na UoP
 • potencjalną możliwość przejścia do zespołu projektującego autonomię dla pojazdów
 • piątkowe obiady w teamie za free
 • elastyczne godziny pracy i częściową pracę zdalną
Wróć do listy ofert

Opis stanowiska

Software Engineer, Algorithms Implementation (C++/Python)

Będąc na tym stanowisku będziesz osobą odpowiedzialną za rozwój m.in. nowego systemu zarządzania flotą pojazdów i implementacji oraz optymalizacji algorytmów rozwiązujących problemy transportowe.

Czego oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne z informatycznym, lub duże doświadczenie w komercyjnym pisaniu oprogramowania
 • bardzo dobra znajomość C++/Python
 • znajomość zagadnień z zakresu algorytmów i struktur danych, umiejętność dostosowania struktur danych do rozwiązywanego problemu, myślenie wzorcami projektowymi
 • wysokich kompetencji komunikacyjnych oraz chęci pracy w zespole
 • kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów
 • umiejętności profilowania i optymalizacji kodu
 • dbanie o wysokiej jakości kod oraz pokrycie testami
 • znajomości języka angielskiego umożliwiającą komunikację w mowie i piśmie

Co da Ci plusa:

 • doświadczenie w optymalizacji swojego kodu pod kątem zużycia zasobów i skrócenia czasu działania
 • wiesz czym jest złożoność obliczeniowa, a matematyka nie była tylko przykrym obowiązkiem na egzaminach
 • osiągnięcia w konkursach programistycznych lub matematycznych
 • znajomość systemów budowania MSBuild oraz CMake

Co oferujemy:

 • klimat startupu - skupiamy się głównie na rozwiązywaniu problemów w kodzie, a nie na pisaniu raportów do przełożonych
 • wynagrodzenie na UoP
 • potencjalną możliwość przejścia do zespołu projektującego autonomię dla pojazdów
 • piątkowe obiady w teamie za free
 • elastyczne godziny pracy i częściową pracę zdalną
Wróć do listy ofert

Opis stanowiska

Data Science Engineer (ML)

Będąc na tym stanowisku będziesz osobą odpowiedzialną za rozwój m.in. systemów predykcji i warstwy percepcji w tworzonych przez nas systemach.

Czego oczekujemy:

 • duża wiedza w zakresie architektur sieci neuronowych
 • znajomość zagadnień związanych ze sposobami trenowania i testowania sieci neuronowych
 • doświadczenie w korzystaniu z frameworków do tworzenia sieci neuronowych, np. TensorFlow, Caffe, Keras, PyTorch
 • znajomość zagadnień z zakresu statystyki
 • znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Co da Ci plusa:

 • praca w projektach związanych z analizą i przetwarzaniem obrazów

Co oferujemy:

 • klimat startupu - skupiamy się głównie na rozwiązywaniu problemów w kodzie, a nie na pisaniu raportów do przełożonych
 • wynagrodzenie na UoP
 • potencjalną możliwość przejścia do zespołu projektującego autonomię dla pojazdów
 • piątkowe obiady w teamie za free
 • elastyczne godziny pracy i częściową pracę zdalną
Wróć do listy ofert

Kontakt

Nie znalazłeś nic dla siebie? Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się co możemy Ci zaoferować.

Marcin

Z chęcią nawiązujemy również relacje biznesowe dotyczące zagadnień z zakresu Smart Mobility.

Formularz został przesłany

Dziękujemy!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autonomous Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000735553, NIP: 631-267-99-96, REGON: 380460939.

Rozwiń tekst