Rozwiązania

Autonomous Systems dostarcza produkty i usługi oparte o zaawansowane technologie pojazdów autonomicznych, dedykowane dla producentów pojazdów oraz operatorów komunikacji publicznej.

System autonomizacji zajezdni

System autonomizacji zajezdni pozwala na optymalizację niezbędnych do wykonania zadań obsługi pojazdu w ramach zajezdni autobusowych. Czynności takie jak dojazd do stacji paliw, przejazd przez myjnię, wjazd na halę serwisową, parkowanie pod pantografem, czy też precyzyjne parkowanie na wyznaczonym miejscu odbywają się bez udziału kierowcy. Automatyczne harmonogramowanie działań dla każdego z pojazdów floty, umożliwia minimalizację czasu od wjazdu na zajezdnię do miejsca docelowego parkowania.

System działa zarówno w przestrzeniach otwartych jak i w budynkach. Dzięki algorytmom detekcji przeszkód oraz hamowania awaryjnego, system realizuje zadania w sposób bezkolizyjny oraz dopuszcza poruszanie się po terenie innych osób i pojazdów.

Wszystkie działania autobusu w trybie autonomicznym są rejestrowane na komputerze pokładowym z możliwością ich ponownego odtworzenia i weryfikacji. Umożliwia to generowanie czytelnych raportów z czasu realizacji zadań oraz zrealizowanych przejazdów.

System autonomizacji pojazdów na terenach zamkniętych

ZeroVision

PathProof

HDMap

Wypożyczenie autonomicznej platformy badawczej

Jesteś zainteresowany naszym rozwiązaniem?

Zachęcamy do kontaktu z naszym Business Development Managerem, który przedstawi Ci więcej informacji.

Jan Gramatyka
Business Development Manager

+48 733 668 858
jgramatyka@autonomous-systems.pl

Jan Gramatyka - Business Development Manager